مدارس دوره متوسطه دوم پسرانه موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام

 • دوره متوسطه دوم پسرانه تربت حیدریه

  آدرس : تربت حیدریه، خیابان مدرس، مدرس ۶ ، میلان اول
  شماره تماس : ۰۵۱۵۲۲۲۸۴۴۴
 • دوره متوسطه دوم پسرانه سبزوار

  آدرس : سبزوار، خیابان دانشگاه، اول پژوهش شرقی
  شماره تماس : ۰۵۱۴۴۶۴۳۲۸۸
 • دوره متوسطه دوم پسرانه کاشمر

  آدرس :
  شماره تماس : ۰۵۱۵۵۲۳۲۸۶۵
 • دوره متوسطه دوم پسرانه نیشابور

  آدرس : نیشابور، باشگاه فجر
  شماره تماس : ۰۵۱۴۲۶۲۲۹۸۳
 • دوره متوسطه دوم پسرانه سرخس

  آدرس : سرخس، بلوار امام رضا(ع)شرقی بین ۵و۷
  شماره تماس : ۰۵۱۳۴۵۲۶۰۷۰
 • دوره متوسطه دوم پسرانه واحد ۱ مشهد

  آدرس : مشهد، بلوار وکیل آباد ، دادگر ۱۹
  شماره تماس : ۰۵۱۳۵۰۱۸۶۰۱

مدارس دوره متوسطه دوم دخترانه موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام

 • دوره متوسطه دوم دخترانه سبزوار

  آدرس : سبزوار، ۲۰متری فرهنگیان، جنب مسجد الغدیر
  شماره تماس : ۰۵۱۴۴۶۴۷۸۱۱
 • دوره متوسطه دوم دخترانه تربت حیدریه

  آدرس : تربت حیدریه، خیابان شهید قرنی، قرنی ۱۷
  شماره تماس : ۰۵۱۵۲۲۳۵۸۵۶
 • دوره متوسطه دوم دخترانه کاشمر

  آدرس :
  شماره تماس : ۰۵۱۵۵۲۳۲۸۶۵
 • دوره متوسطه دوم دخترانه نیشابور

  آدرس : نیشابور، بلوار جانبازان، جانبازان ۴
  شماره تماس : ۰۵۱۴۲۶۲۰۵۹۸
 • دوره متوسطه دوم دخترانه سرخس

  آدرس : سرخس، بلوار کارگر، روبروی کارگاه عفتی
  شماره تماس : ۰۵۱۳۴۵۲۵۵۱۵
 • دوره متوسطه دوم دخترانه واحد ۲- مشهد

  آدرس : مشهد، خیابان سناباد ، ابتدای خ سنایی
  شماره تماس : ۰۵۱۳۸۴۱۹۰۳۵
 • دوره متوسطه دوم دخترانه واحد ۱ مشهد

  آدرس : مشهد، وکیل آباد- خیابان شهید برونسی
  شماره تماس : ۰۵۱۳۵۰۹۸۹۰۲