درباره ما

موسسه ی فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام که از سردار شهید نورعلی شوشتری به یادگار مانده است، در سال ۱۳۷۰ با هدف تربیت دانش آموز انقلابی و تمام ساحتی و ایجاد مدل علمی تربیتی پا به عرصه‌ی وجود نهاد.

این مجموعه دارای بیش از ۶۰ واحد آموزشی در استان خراسان رضوی ، بالغ بر ۱۹ هزار دانش آموز در پیش دبستانی و تمام مقاطع تحصیلی و دارای دو هزار کادر آموزشی و تربیتی در سطح استان می باشد.

موسسه‌ی فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام بزرگترین مجموعه‌ی تعلیم و تربیت در مدارس غیر دولتی استان بوده که دارای ۱۴۰ هزار متر مربع فضای آموزشی، پروشی و اداری می باشد.

همچنین این مجموعه دارای ۳ موسسه‌ی زبان انگلیسی و مدرسه‌ی تخصصی قرآنی در مقطع متوسطه اول است.

رویکرد مجموعه براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با نقش آفرینی دانش آموزان در عرصه های مختلف علمی تربیتی طراحی و بر اساس سه ضلع مهم تربیتی : خانواده، مدرسه و جامعه ، تمامی برنامه ها تشکیل شده است.

بر این اساس ، خانواده در فرآیند تربیتی مشارکت فعال و پویا با مدرسه دارد.

مدرسه ، بستری برای کسب تجربه‌ی تمام ساحتی و مهارت های فردی و گروهی دانش آموزان است.

و جامعه به عنوان بستر گسترده و زمینه‌ی بروز توانایی دانش آموز از ظرفیت های محلی تا موقعیت های واقعی،شناخته می‌شود.