مدارس دوره متوسطه اول پسرانه موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام

 • دوره متوسطه اول پسرانه نیشابور

  آدرس : نیشابور، ميدان باغرود مجتمع فجر
  شماره تماس : ۰۵۱۴۲۶۲۲۹۸۵
 • دوره متوسطه اول پسرانه گناباد

  آدرس : گناباد، خیابان امام خمینی، امام خمینی ۱۵
  شماره تماس : ۰۵۱۵۷۲۶۲۵۱۲
 • دوره متوسطه اول پسرانه کاشمر

  آدرس : کاشمر، خیابان قائم جنب صندوق امام حسين كوچه آل طاها
  شماره تماس : ۰۵۱۵۵۲۲۲۰۶۰
 • دوره متوسطه اول پسرانه سرخس

  آدرس : سرخس، انتهاي كوچه پست مركزي
  شماره تماس : ۰۵۱۳۴۵۲۴۰۹۴
 • دوره متوسطه اول پسرانه سبزوار

  آدرس : سبزوار، خیابان دانشگاه روبروی دانشگاه ۱۱
  شماره تماس : ۰۵۱۴۴۶۴۷۸۸۳
 • دوره متوسطه اول پسرانه تربت حیدریه

  آدرس : تربت حیدریه، بین مدرس ۴ و ۶
  شماره تماس : ۰۵۱۵۲۲۳۷۳۲۳
 • دوره متوسطه اول پسرانه واحد ۳ مشهد

  آدرس : مشهد، خواجه ربیع ، ۲۰ متری بلال
  شماره تماس : ۰۵۱۳۷۳۲۴۴۴۶
 • دوره متوسطه اول پسرانه واحد ۲ مشهد

  آدرس : مشهد، بلوار سازمان آب ، شهیدصادقی ۳
  شماره تماس : ۰۵۱۳۷۲۶۱۹۶۱
 • دوره متوسطه اول پسرانه واحد ۱ مشهد

  آدرس : مشهد، بلوار وکیل آباد ، خ دادگر ۱۹
  شماره تماس : ۰۵۱۳۵۰۹۹۰۴۴

مدارس دوره متوسطه اول دخترانه موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام

 • دوره متوسطه اول دخترانه نیشابور

  آدرس : نیشابور، بلوار جانبازان بين ۲و۴
  شماره تماس : ۰۵۱۴۲۶۲۲۷۱۱
 • دوره متوسطه اول دخترانه کاشمر

  آدرس : کاشمر، بلوارمعلم محيط زيست۸
  شماره تماس : ۰۵۱۵۵۲۳۶۸۶۵
 • دوره متوسطه اول دخترانه سرخس

  آدرس : سرخس، بلواركارگر- ميدان ارشاد
  شماره تماس : ۰۵۱۳۴۵۲۱۶۵۶
 • دوره متوسطه اول دخترانه سبزوار

  آدرس :
  شماره تماس :
 • دوره متوسطه اول دخترانه تربت حیدریه

  آدرس : تربت حیدریه، بین مدرس ۱۹ و ۲۱ عدالت ۲
  شماره تماس : ۵۲۳۲۳۶۴۵ و ۵۲۳۲۳۶۴۷
 • دوره متوسطه اول دخترانه واحد ۳ مشهد

  آدرس : مشهد، سناباد۴ ، پلاک ۴۴
  شماره تماس : ۰۵۱۳۸۴۵۰۴۶۹
 • دوره متوسطه اول دخترانه واحد ۲ مشهد

  آدرس : مشهد، بلوار ملک آباد ، خيابان پویا
  شماره تماس : ۰۵۱۳۷۶۷۲۰۶۴
 • دوره متوسطه اول دخترانه واحد ۱ مشهد

  آدرس : مشهد، بلوار وکیل آباد- خیابان شهید برونسی
  شماره تماس : ۰۵۱۳۵۰۹۸۹۰۴