مدارس ابتدایی پسرانه موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام

 • دبستان عاشورا

  آدرس : مشهد - شهرک شهید باهنر - حر ۸۶ - سمت راست - کوچه اول - دبستان عاشورا
  شماره تماس : ۰۵۱۳۳۹۶۰۳۳۳
 • دبستان وحدت

  آدرس : روستای کنه بیست - تربیت ۱۲ مدرسه پسرانه وحدت
  شماره تماس : ۰۵۱۳۲۴۸۰۴۴۴
 • دبستان پسرانه واحد ۳ سبزوار

  آدرس : سبزوار- توحید شهر
  شماره تماس : ۰۵۱۴۴۴۱۵۲۰۰
 • دبستان پسرانه واحد ۲ سبزوار

  آدرس : سبزوار - پاسداران – خیابان دانش آموز
  شماره تماس : ۰۵۱۴۴۶۵۷۳۸۰
 • دبستان پسرانه واحد ۱ سبزوار

  آدرس : سبزوار، شهرک جهاد، خیابان شهید صالحی
  شماره تماس : ۰۵۱۴۴۶۵۸۳۸۰
 • دبستان پسرانه گناباد دوره دوم

  آدرس : گناباد، خیابان امام خمینی، امام خمینی ۱۵
  شماره تماس : ۰۵۱۵۷۲۶۳۶۱۳
 • دبستان پسرانه گناباد دوره اول

  آدرس : گناباد، خیابان امام خمینی، امام خمینی ۱۵
  شماره تماس : ۰۵۱۵۷۲۶۲۵۱۲
 • دبستان پسرانه واحد ۲ نیشابور

  آدرس : نیشابور، جاده باغرود -‌ ‌باشگاه ‌فجر
  شماره تماس : ۴۲۶۲۲۹۸۴
 • دبستان پسرانه-کاشمر

  آدرس : کاشمر حیدری-جنب میدان امام علی (ع)
  شماره تماس : ۰۵۱۵۵۲۴۱۵۱۳
 • دبستان پسرانه نیشابور

  آدرس : نیشابور،جاده باغرود -‌ ‌باشگاه ‌فجر
  شماره تماس : ۰۵۱۴۲۶۲۲۹۷۶ - ۰۵۱۴۲۶۲۸۴۴۹
 • دبستان پسرانه سرخس

  آدرس : سرخس خیابان معلم۶
  شماره تماس : ۰۵۱۳۴۵۲۱۶۱۶
 • دبستان پسرانه تربت حیدریه

  آدرس : تربت حیدریه، بلوار مدرس، انتهای مدرس ۲۵
  شماره تماس : ۰۵۱۵۲۳۱۴۸۹۹
 • دبستان پسرانه واحد ۴ مشهد

  آدرس : مشهد، خیابان صاحب الزمان، نبش صاحب الزمان ۱۲، جنب حج و زیارت
  شماره تماس : ۰۵۱۳۷۲۷۹۴۶۱
 • دبستان پسرانه واحد ۳ مشهد

  آدرس : مشهد، خیابان خواجه ربیع ، ۲۰ متری بلال
  شماره تماس : ۰۵۱۳۷۳۲۱۹۲۲
 • دبستان پسرانه واحد ۲ مشهد

  آدرس : مشهد، احمد آباد - خیابان بهشت -بهشت ۳/۱ - نبش ابومسلم ۵
  شماره تماس : ۰۵۱۳۸۴۳۸۵۸۷
 • دبستان پسرانه واحد ۱ مشهد

  آدرس : مشهد، بلوار وکیل آباد ، دادگر ۱۹
  شماره تماس : ۰۵۱۳۵۰۱۲۵۷۴

مدارس ابتدایی دخترانه موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام

 • دبستان عاشورا

  آدرس : مشهد - شهرک شهید باهنر - حر ۸۶ - سمت راست - کوچه اول - دبستان عاشورا
  شماره تماس : ۰۵۱۳۳۹۶۰۳۳۳
 • دبستان وحدت

  آدرس : روستای کنه بیست - تربیت ۱۲ مدرسه پسرانه وحدت
  شماره تماس : ۰۵۱۳۲۴۸۰۴۴۴
 • دبستان دخترانه واحد ۲ سبزوار

  آدرس : سبزوار-میدان دانشگاه ازاد-روبروی اداره گاز
  شماره تماس : ۰۵۱۴۴۶۴۸۷۰۳
 • دبستان دخترانه واحد ۱ سبزوار

  آدرس : سبزوار-نبش اسد آبادی ۲۲
  شماره تماس : ۰۵۱۴۴۲۳۸۰۱۰
 • دبستان دخترانه واحد ۲ نیشابور

  آدرس : نیشابور، ابتداي بلوار جانبازان (جانباز۲)
  شماره تماس : ۰۵۱۴۲۶۱۳۱۵۵
 • دبستان دخترانه نیشابور

  آدرس : نیشابور، جاده باغرود-شهرک امام رضا (ع)
  شماره تماس : ۰۵۱۴۲۶۲۲۷۵۵
 • دبستان دخترانه تایباد

  آدرس : تایباد، خیابان شهید بهشتی
  شماره تماس : ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۴۳
 • دبستان دخترانه سرخس

  آدرس : سرخس، بلوار کارگر، مقابل کارگاه عفتی، طبقه اول
  شماره تماس : ۰۵۱۳۴۵۲۱۳۰۳
 • دبستان دخترانه تربت حیدریه

  آدرس : تربت حیدریه، بلوار مدرس، انتهای مدرس ۲۵
  شماره تماس : ۰۵۱۵۲۳۱۹۳۳۴
 • دبستان دخترانه کاشمر

  آدرس : کاشمر-گلستان ۹
  شماره تماس : ۰۵۱۵۵۲۳۸۲۱۵
 • ابتدایی دخترانه شماره ۳ مشهد

  آدرس : مشهد، بلوار راه آهن ، کامیاب ۲۲
  شماره تماس : ۰۵۱۳۲۲۱۲۱۴۰
 • ابتدایی دخترانه شماره ۲ مشهد

  آدرس : مشهد، خیابان بیستون ، بين ۱۲ و ۱۴
  شماره تماس : ۰۵۱۳۷۶۵۷۷۳۵
 • ابتدایی دخترانه شماره ۱ مشهد

  آدرس : مشهد، خیابان دادگر، دادگر ۱۹
  شماره تماس : ۰۵۱۳۵۰۲۷۳۸۸