مرکز رایانه موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام

  • مرکز آموزش رایانه (برادران و خواهران) مشهد

    آدرس : مشهد، بلوار وکیل آباد، خیابان شهید برونسی
    شماره تماس : ۰۵۱۳۵۰۹۸۹۰۴