مرکز رایانه موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام

  • مرکز آموزش رایانه (برادران و خواهران) مشهد

    آدرس : مشهد، بین سناباد ۴۳ و۴۱ پلاک ۳۴۵
    شماره تماس : ۰۵۱۳۸۴۱۷۰۴۶ - ۰۵۱۳۸۳۳۰۵۷۷ - ۰۵۱۳۸۳۳۰۵۷۸