چنانچه تمایل به تهیه کتاب فوق دارید

با شماره تلفن 7-37289004-051 داخلی 5

کارشناسی دوره متوسطه اول تماس حاصل

و یا به آدرس مشهد، میدان تختی، جنب بانک ملی،

مؤسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (علیه السلام)

مکاتبه فرمایید.