برگزاری هفتمین جشنواره ی علمی پژوهی تا ثریا

آلبوم تصاویر سال ۱۴۰۱

هفتمین جشنواره ی علمی پژوهی تا ثریا ویژه ی دانش آموزان دوره ی دوم ابتدایی و مدارس متوسطه دوره ی اول و دوم مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید.