ایستگاه صلواتی فقط به عشق علی علیه السلام- ویژه عید غدیر(۲)

آلبوم تصاویر سال ۱۴۰۰