اختتامیه چهارمین جشنواره تا ثریا اردیبهشت ۹۸

آلبوم تصاویر سال ۱۳۹۸