مقام معظم رهبری : کار جهادی؛ عامل پیروزی‌ها

کار جهادی؛ عامل پیروزی‌ها
رهبر معظم انقلاب می فرمایند :
ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم
این جمله‌ ی رهبر انقلاب اسلامی به وضوح اهمیت و جایگاه جهت‌گیری و کار جهادی را در منظومه‌ ی
ارزشی انقلاب اسلامی مشخص می‌کند.
تاریخِ انقلاب نشانگر واقعیت روشنی است: ما هرجا انقلابی عمل کردیم پیش رفتیم و هرجا از
انقلابیگری و حرکت جهادی غفلت کردیم، عقب ماندیم و ناکام شدیم

کار جهادی، عامل پیروزی‌ها

ما هر جایی که به خدا تکیه کردیم، به نیروی مردم تکیه کردیم و حاضر به حرکت جهادی شدیم، پیروز شدیم؛ نگاه کنید شما از اول انقلاب تا حالا، هر جا ما مردم را آوردیم وسط کار، به نام خدا شروع کردیم و حرکتمان حرکت جهادی بود، ما در آنجا پیروز شدیم. در خود اصل انقلاب این اتفاق افتاد، مردم آمدند، مردم خیابانها را پر کردند، قشرهای مختلف مردم آمدند وسط میدان، و حرکت حرکت جهادی بود. در دفاع هشت ساله مردم آمدند وسط کار… ما پیروز شدیم؛ در همه‌ی موارد دیگری که مردم آمدند و خدای متعال بر زبان و دل مردم حاکم بود و کار کار جهادی بود، ما پیروز شدیم.