برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران مراکز پیش دبستانی در مشهد مقدس

در تایخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ جلسه ای با حضور مدیران پیش دبستانی امام حسین علیه السلام-مشهد مقدس در دفتر موسسه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا آقای رستگار کارشناسی دبستان و پیش دبستان در خصوص هماهنگی در برنامه های مراکز پیش دبستانی در سال تحصیلی جدید از نظر بسته آموزشی، برنامه هفتگی، وسایل مورد نیاز با محوریت کتاب آداب ادب صحبت نمودند.

در ادامه ایشان به سوالات مطرح شده مدیران حاضر در جلسه پاسخ دادند.