جلسه معاونین آموزشی مدارس حمایتی ( راهکارهای بالا بردن کیفیت آموزشی در دوران کرونا )

این جلسه در تاریخ سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹ در ستاد مؤسسه و با حضور معاونین آموزشی مدارس حمایتی وحدت ( کنه بیست )، عاشورا و شهید اقبالی ( اسماعیل آباد ) و آقای رستگار کارشناس مسئول آموزش ابتدایی مؤسسه برگزار گردید .

ابتدا معاونین آموزشی گزارشی از آموزش غیر حضوری در مدارس باطلاع مسئولین رساندن و در ادامه کارشناس ابتدایی در خصوص کیفیت افزایی در آموزش، شیوه های افزایش توجه و دقت ، آموزش و دانش افزایی معلمان و معاونین ،مهارت روابط انسانی صحبت نمودند. در ادامه آقای رحیمی جانشین محترم مدیر عامل ضمن قدردانی از همکاران در مدارس حمایتی در خصوص خدمت در نقاط محروم مطالبی را فرمودند.