جلسه مدیران مدارس ابتدایی با جانشین محترم مدیر عامل موسسه

جلسه مدیران مدارس ابتدایی امام حسین علیه السلام و مدارس حمایتی در تاریخ ۲ مردادماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۸ صبح با حضور جانشین محترم مدیرعامل موسسه و معاونت فرهنگی در محل دییرستان دخترانه واحد ۲ دوره دوم برگزار شد.

موضوع جلسه :

(بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور ۹۹)

طبق پیشنهاد جانشین محترم مدیرعامل موسسه و جناب آقای رستگار مقرر شد مراسم جشن شکوفه ها ویژه دانش آموزان مدارس ابتدایی در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ شهریورماه طی ۲ روز برگزار گردد و همچنین دستورالعمل جشن شکوفه ها توسط معاونت فرهنگی موسسه تهیه و تدوین گردد و حداکثر تا اواسط هفته جاری به مدیران محترم اعلام شود.

در پایان مدیران محترم مدارس نظرات و پیشنهادات خود را در این موضوع ارائه نمودند.