توزیع ماسک رایگان به مدارس حمایتی حاشیه شهر

به احترام سلامتی از ماسک استفاده میکنیم (این ماسک زندگی است )

هم راستا با آغاز سال تحصیلی جدید و باز شدن مدارس و همچنین جهت حفظ سلامتی دانش آموزان امروز سه شنبه مورخ ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۹بسته های ماسک های بهداشتی جهت استفاده دانش آموزان مدارس حمایتی حاشیه شهر توسط کارشناسی فرهنگی و پرورشی موسسه امام حسین (علیه السلام) در مدارس توزیع گردید .

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای تمامی دانش آموزان .