برگزاری کارگاه مربیان آزمایشگاه ویژه مربیان مدارس ابتدایی

در مورخه هفدهم بهمن ماه ۱۳۹۸ از سوی کارشناسی مقطع ابتدایی و پیش دبستانی موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین علیه السلام کارگاه آموزشی یک روزه برای مربیان آزمایشگاه مدارس ابتدایی امام حسین(علیه السلام) و مدارس حمایتی و همچنین مربیان مدرسه شهید اقبالی (اسماعیل آباد) در آزمایشگاه مرکزی دبیرستان دخترانه امام حسین(علیه السلام) واحد ۲ واقع در مشهد انتهای بلوار وکیل آباد بلوار شهید برونسی برگزار شد.

هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی مربیان محترم با نحوه برگزاری مسابقات و روال داوری می باشد.