برگزاری کارگاه آموزشی معاونین و معلمین مدارس حمایتی

به منظور توانمند سازی معاونین آموزشی مدارس امام حسین علیه السلام وحمایتی های حاشیه شهر وکیفیت بخشی در امر آموزش،در روز پنجشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۰سومین کارگاه آموزشی در سال جاری با موضوع” ساختارفعالیت های کتاب فارسی پایه های اول تا ششم ” وریاضی پایه دوم در سالن اجتماعات دبستان پسرانه واحد یک امام حسین علیه السلام برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی معاونین آموزشی با اهداف کلی کتاب فارسی و اهداف فعالیت های کتاب فارسی آشنا شدند.