برگزاری سومین جلسه رابطین جابربن حیان

سومین جلسه رابطین جابربن حیان در مورخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۸ ساعت ۸ صبح در ستاد موسسه با تلاوت آیات کلام وحی الهی شروع شد. در ابتدای جلسه آقای قربانی پور مسئول دبیرخانه جابر بصورت کلی مرور برنامه های نمایشگاه جابر را برای رابطین بیان کردند و مطالب لازم بصورت تفکیک شده بیان شد و شرح وظایف رابطین جابر در ایام برپایی نمایشگاه برای همکاران تبیین شد. در پایان جلسه جانشین محترم مدیر عامل موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام مختصراً به نحوه ورود به نمایشگاه جابر در حدود یک دهه قبل پرداختند و توضیحات اجمالی دادند و نکته مهم که همکاران باید مد نظر داشته باشند شامل:

  • ترغیب و تشویق و علاقمند کردن دانش آموزان به موضوع پژوهش
  • تلاش در جهت رویکرد اجتماعی دانش آموزان و  دانش آموزان را اجتماعی تربیت کنیم

تاریخ برگزاری نمایشگاه جابر ۳۰ فروردین الی ۴ اردیبهشت می باشد

در ایام برگزاری نمایشگاه ۲ روز بازدید ویژه مدارس پسرانه و ۲ روز ویژه مدارس دخترانه و همچنین اختصاص دو سالن مجزا برای مدارس دخترانه و پسرانه بصورت همزمان می باشد.