برگزاری جلسه هیئت دانش آموزی اخلاص در ستاد موسسه

رهبرمعظم انقلاب می فرمایند :      عرصه فرهنگ عرصه جهاد است

شنبه مورخ ۱ تیر ماه ۹۹ جلسه هیئت مرکزی دانش آموزی اخلاص در ستاد موسسه امام حسین (علیه السلام ) برگزار در گردید این جلسه که با حضور اعضاء هیئت مرکزی اخلاص و جانشین محترم مدیر عامل موسسه  و معاونت فرهنگی موسسه سرکارخانم دلیری برگزار گردید ، در خصوص پیرامون مسائل و گزارش هیئت دانش آموزی اخلاص مورد برسی قرار گرفت و پیشنهاداتی درخصوص برگزاری جشن میلاد حضرت معصومه (س) و گرامیداشت روز دختر در یکی از مدارس حمایتی به میزبانی دانش آموزان هیئت اخلاص مورد تبادل نظر و برسی قرار گرفت .