برگزاری جلسه معاونین اجرایی مدارس امام حسین علیه السلام

جلسه توجیهی ثبت نام پایه اول در تاریخ پنج شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۰ در محل ستاد موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین علیه السلام و با حضور کارشناس آموزش ابتدایی و معاونین اجرایی مدارس ابتدایی برگزار گردید.

دراین جلسه آقای رستگار پیرامون ثبت نام موقت دانش آموزان پایه اول ابتدایی بصورت حضوری و غیر حضوری ، ثبت اسامی ثبت نام کنندگان، نحوه و زمان معارفه در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ صحبت نمودند و در پایان به سوالات معاونین اجرایی پاسخ دادند.