برگزاری جلسه مدیران پیش دبستانی مشهد

در روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ جلسه ای با حضور مدیران مراکز پیش دبستانی مشهد و شهرستان‌ها با موضوع بررسی محتوای آموزشی در دوره‌ پیش دبستانی(یک و دو ) برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا آقای رستگار کارشناس آموزش ابتدایی در خصوص دستور کار جلسه، نحوه آموزش و مهارت مربیان صحبت کرده پس از آن مدیران محترم پیرامون وضعیت آموزشگاه و روند ثبت نام نو آموزان گزارشی ارائه نمودند در ادامه جانشین محترم موسسه توصیه‌هایی در خصوص بحث تربیت در کودکان و حسن اجرای طرح آداب ادب در دوره پیش دبستانی و اول دبستان و همچنین وضعیت فرهنگی نیروها تاکید نمودند.

  • مدیران محترم ضمن بحث در خصوص محتوی آموزش پیش دبستانی ، موارد زیر:
  • پیش ۱ کتاب های۳ جلدی تاییدشده ( یارستان ) آموزش و پرورش می باشد
  • پیش ۲ کتاب آداب ادب ، شطرنجی ، مفاهیم ریاضی و کتاب مفاهیم قرانی که در راستای طرح آداب ادب می باشد

( این کتاب در دست تهیه است )موافقت گردید .