برگزاری جلسه مدیران مدارس ابتدایی در ستاد موسسه

جلسه ماهانه مدیران مدارس ابتدایی امام حسین علیه السلام در روز یکشنبه مورخ ۴ دیماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲ ظهر در محل ستاد موسسه(سالن جلسات) با حضور کلیه مدیران مدارس غیر انتفاعی امام حسین علیه السلام و مدارس حمایتی تحت پوشش برگزار گردید.

در ابتدای جلسه سرکار خانم دلیری پیرامون برنامه های در پیش رو (جشن تکلیف،تا ثریا….) توضیحاتی ارائه و به سوالات مدیران پاسخ دادند.

در ادامه جلسه جانشین محترم مدیر عامل موسسه در خصوص مسائل جاری، توجه مدیران به بخشنامه های ارسالی و همچنین اقدامات انجام شده در تهیه امکانات برای مدارس توضیحاتی را فرمودند.

در ادامه جلسه آقای رستگار کارشناس مسئول دوره ابتدایی موسسه در رابطه با دستور کار جلسه به شرح زیر صحبت نمودند:

۱- توانمند سازی معلمان در برنامه درسی

۲- اثر بخشی و کاربردی نمودن طرح های “آداب ادب” و طرح آیات

۳- آزمون های تبار