برگزاری جلسه مدیران مدارس ابتدایی امام حسین

جلسه مدیران مدارس ابتدایی امام حسین علیه السلام واقع در مشهد در مورخ ۱۴ مردادماه ۱۳۹۹ ساعت ۹ صبح در محل ستاد موسسه برگزار گردید.

جلسه با ذکر و یاد و نام خداوند شروع شد و در ابتدا کارشناس مسئول ابتدایی ضمن خوشامدگویی پیرامون مسائل زیر صحبت نمودند:

– سناریوهای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰
– آمادگی نیروها برای فیلمبرداری مباحث آموزشی و تدریس آنلاین
– برنامه ریزی برای کلاس های آنلاین
– آموزش پایه اولی ها در هر شرایطی بصورت ترکیبی
– تهیه بسته های آموزشی برای وضعیت قرمز و زرد

در ادامه آقای رستگار کارشناس مسئول ابتدایی به سوالات و درخواست های مدیران پاسخ دادند.