برگزاری جلسه ماهانه مدیران و معاونین آموزشی مراکز پیش دبستانی

جلسه ماهانه مدیران و معاونین آموزشی مراکز پیش دبستانی در تاریخ هشت اسفندماه ۱۳۹۸ ساعت ۸ صبح در محل ستاد موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین علیه السلام (مشهد مقدس میدان تختی) برگزار گردید. در ابتدا، جلسه مزین به کلام وحی الهی شد سپس آقای رستگار مسئول کارشناسی ابتدایی و پیش دبستانی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام در خصوص نقش مهارت روابط انسانی در مدیریت مراکز پیش دبستانی صحبت نمودند و انتظارات موسسه را در این خصوص بیان نمودند. همچنین در مورد نحوه توانمند سازی نیروها (کادر سازی) و نحوه تشویق همکاران فعال و کار آمد بحت و تبادل نظر گردید. در این جلسه پیرامون کتاب آموزشی دوره پیش دبستانی (آداب ادب) و ادامه مطالب آن برای دوره ابتدایی به همکاران ماموریت هایی داده شد. در پایان بعد از گزارش مدیران از وضعیت مراکز تحت مدیریت خود، به سوالات مدیران و معاونین پاسخ داده شد.