برگزاری جلسه ماهانه مدیران مراکز پیش دبستانی امام حسین علیه السلام

در روز پنجشنبه مورخه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ جلسه ماهانه مدیران مراکز پیش دبستانی امام حسین علیه السلام با حضور جانشین محترم مدیرعامل موسسه، آقای رستگار و سرکارخانم دلیری در محل ستاد موسسه برگزار گردید.

ابتدا مدیران مراکز گزارشی از وضعیت کلی آموزشگاه، نحوه ثبت نام و تعداد ثبت نام شدگان ارائه نمودند. سپس آقای رحیمی ضمن رضایت از عملکرد مراکز مطالبی در خصوص کیفیت بخشی در امر آموزش بیان نمودند و خانم دلیری پیرامون بودجه بندی برنامه های سال آینده و مسائل فرهنگی مراکز صحبت نمودند.
در ادامه کار، کارشناسی دبستان و پیش دبستان درباره نحوه تهیه محتوای آموزشی و آموزش مربیان مواردی اعلام و مدیران نظرات خود را اعلام کردند.
ادامه تهیه محتوای آموزشی و نظرات کارشناسی به جلسه بعدی موکول گردید.