برگزاری جلسه سرگروههای آموزشی مدارس ابتدایی امام حسین علیه السلام

در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ جلسه ای با حضور نمایندگانی از کلیه مدارس بعنوان سر گروههای آموزشی ( مجازی) دوره ابتدایی در ستاد مؤسسه تشکیل گردید. آقای رستگار کارشناس مسئول این دوره در خصوص اهمیت نقش سرگروهها و ماموریت سرگروهها مطالبی بشرح ذیل ارائه نمودند:

معلمان به دليل نقش و اهميتي كه در فرآيند تعليم و تربيت دارند، از اركان اصلي آموزش و پرورش به شمار مي روند و بايد مشاركت آنان در برنامه ريزي هاي تربيتي و آموزشي مورد تأكيد قرار گيرد. آشنايي معلمان با خصوصيات و نيازهاي روان شناختي و تربيتي دانش آموزان و تسلط تخصصي آنان بر محتواي دروس، برنامه ريزي آموزشي و روش هاي ياددهي و يادگيري و شناخت از مسائل و مشكلات و نيازهاي اجتماعي از جمله عواملي هستند كه گروه های آموزشی و مشاركت معلمان را در برنامه ريزی آموزشی، تربیتی و بهينه سازي جريان تعليم و تربيت توجيه مي كند.
گروههاي آموزشي با تكيه بر اندوخته هاي علمي در ابعاد آموزشي وكمك آموزشي و به كارگيري آنها در تعليم و تربيت راههايي را براي بهبود فرآيندهاي ياددهي و يادگيري فراهم مي سازند.

در ادامه مأموريت هاي اصلي سر گروه هاي آموزشي بدین شرح اعلام نمودند:

– فراهم نمودن شرايط لازم و مناسب براي تبادل تجربه وتعامل افكار و انديشه ها در بين معلمان

– نقد و بررسي و تحليل طرح ها و برنامه هاي آموزشي و پرورشي

– توسعه ي توانمندي هاي معلمان در حوزه هايي چون فرآيند ياددهي – يادگيري ، ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي

– توسعه ي فرهنگ تحقيق و پژوهش و…

در پایان همکاران نظرات و سؤالاتی را بیان کردند که آنان پاسخ داده شد.