برگزاری جلسه بررسی محتوای آموزشی دوره ی پیش دبستانی

جلسه بررسی محتوای آموزشی دوره ی پیش دبستانی با حضور مدیران مراکز پیش دبستانی امام حسین علیه السلام در روز یکشنبه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۱ ساعت ۸ صبح در ستاد موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین علیه السلام برگزار گردید.

در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت آموزش کتاب آداب ادب و آموزش مربیان برای سال تحصیلی جدید مصوب گردید:

۱- کتاب گلبرگ بدون تغییرات چاپ گردد.

۲-کتاب مفاهیم ریاضی نیز با اصلاح بعضی از تصاویر مورد استفاده قرار گیرد.

۳-کتاب آموزه های بهشتی (دکتر فعال ) نیز برای آموزش استفاده گردد.

در پایان در خصوص کسری مربی در مراکز و نیروهای تابستانی صحبت و گفتگو شد.