برگزاری اولین جلسه رابطین جابر

اولین جلسه رابطین جابر درسال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در محل دفتر موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام با حضور رابطین مدارس در روز پنج شنبه مورخه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید.

در این جلسه آقای رستگار کارشناس آموزش ابتدایی در خصوص جشنواره تا ثریا برای رابطین صحبت نمودند. مقرر شد در صورت تصویب ،این طرح در دوره دوم ابتدایی اجرایی شود.