برگزاری آخرین جلسات هم اندیشی و تبادل نظر ویژه مدارس دوره دوم

امام صادق (ع) از پدرش : جمعی از پیامبر پرسیدند : محکم کاری و دور اندیشی چیست ؟

مشورت کردن با صاحب نظران و پیروی کردن از ایشان.

بحارالانوار جلد ۷۵ صفحه ۱۰۰

امروز دوشنبه مورخ ۱۲ خرداد ماه سال ۱۳۹۹ آخرین جلسات هم اندیشی و تبادل نظر ویژه مدارس دخترانه و پسرانه مقطع تحصیلی دوره دوم با حضور مدیرعامل محترم موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (علیه السلام) ، معاونت فرهنگی سرکارخانم دلیری و همچنین کارشناس مسئول محترم مقطع ، جناب آقای طاهریان و مسئول محترم ارزیابی ستاد موسسه جناب آقای پیرایش ، کارشناس فرهنگی جناب آقای حسین زاده و مدیران محترم مدارس در محل ستاد موسسه برگزار گردید.