بازدید مدیران مدارس امام حسین علیه السلام سبزوار از مدارس مشهد

در تاریخ یکشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ مدیران مدارس ابتدایی امام حسین علیه السلام شهرستان سبزوار جهت استفاده از تجربیات مدارس موفق امام حسین علیه السلام از مدارس ابتدایی امام حسین علیه السلام شهرستان مشهد بازدید نمودند.

در ابتدا مدیران محترم در ستاد موسسه ضمن ملاقات با جانشین محترم مدیرعامل موسسه و کارشناسی آموزش ابتدایی آقای رستگار در خصوص کیفیت بخشی و استفاده از شیوه های نوین تدریس صحبت نمودند.

پس از آن مهمانان از مدارس پسرانه و دخترانه و پیش دبستانی واحد یک امام حسین علیه السلام بازدید بعمل آورده و از نزدیک با برنامه های آموزشی و فرهنگی مدارس آشنا شدند.