ارسال اقلام به مدارس حمایتی جهت تجهیز بانک جوایز

امروز پنج شنبه مورخ ۲۰ شهریورماه ۱۳۹۹ طبق برنامه ریزی های صورت گرفته توسط معاونت فرهنگی و پرورشی موسسه جهت تجهیز بانک جوایز مدارس اقلامی به مدارس حمایتی تحت پوشش موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (علیه السلام) ارسال گردید.

با آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه ی دانش آموزان عزیز