آغاز جلسات هم اندیشی و تبادل نظر فعالیت های فرهنگی و آموزشی کلیه مدارس مقطع ابتدایی

امام علی (علیه السلام) : سزاوارانسان خردمند است که رای خردمندان را بر رای خویش بی افزاید ، و دانش و آگاهی خویش را با به دست آوردن دانش حکیمیان و دانایان افزون سازد.

جلسات هم اندیشی و تبادل نظر فعالیت های فرهنگی و آموزشی کلیه مدارس مقطع ابتدایی با حضور جانشین محترم موسسه  فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام و معاونت فرهنگی سرکارخانم دلیری و مسئول محترم مقطع ابتدایی جناب آقای رستگار و مسئول محترم ارزیابی جناب آقای پیرایش و همچنین مدیران محترم مدارس از روز شنبه مورخ۲۷ اردیبهشت ماه تا روز سه شنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از ساعت ده الی دوازده صبح در محل موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (علیه السلام) برگزارگردید.